Όροι συμμετοχής διαγωνισμού: SOSKIN ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

< Επιστροφή στο blog
Όροι συμμετοχής διαγωνισμού:  SOSKIN ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

Η εταιρεία με την επωνυμία ISO-PLUS Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «Διοργανωτής») και το διακριτικό τίτλο ISOPLUS, η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λεωφ. Συγγρού αρ. 236, Τ.Κ. 17672, διοργανώνει για τους καταναλωτές των προϊόντων της, τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «SOSKIN ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ» (εφεξής «Διαγωνισμός»), για την κλήρωση δώρων σε όσους συμμετέχουν σε αυτόν, στο πλαίσιο των προωθητικών ενεργειών της για τα προϊόντα SoSkin.

Οι όροι του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί με την υπ’ αριθμόν 7617 συμβολαιογραφική πράξη της 14 Δεκεμβρίου 2022 στον συμβολαιογράφο Αθηνών, Κωνσταντίνο Οικονόμου, Σκουφά 30 & Βουκουρεστίου, 3ος Όροφος, Αθήνα – Κολωνάκι.

Οι όροι (εφεξής «όροι) έχουν ως  ακολούθως:    

 

1.   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής «Διαγωνιζόμενοι»). Ειδικότερα, στο διαγωνισμό το δικαίωμα συμμετοχής παρέχεται στους καταναλωτές οι οποίοι αγοράζουν τα Χριστουγεννιάτικα προωθητικά πακέτα SoSKin από επιλεγμένα σημεία πώλησης. Όλα τα Χριστουγεννιάτικα προωθητικά πακέτα SoSKin, που αναφέρονται κάτωθι περιέχουν ένα κουπόνι:

-        HYDRA REPAIR SET

-        HYDRA GLOW SET

-        SUPER LIFT SET

Το κάθε κουπόνι έχει ειδική επιφάνεια «ΞΥΣΤΟ» η οποία αποκαλύπτει εάν ο καταναλωτής έχει κερδίσει κάποιο από τα ΔΩΡΑ της Παραγράφου 6. Έγκυρη αγορά θεωρείται μόνο εκείνη η οποία πραγματοποιείται κατά την ημερομηνία και ώρες πραγματοποίησης του Διαγωνισμού. Το δικαίωμα συμμετοχής υφίσταται για όσο χρόνο διαρκεί ο Διαγωνισμός και ασκείται μόνον σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν όρους και  τρόπους.

 

2.   ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξηρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στο Διοργανωτή, οι σύζυγοι των ανωτέρω υπαλλήλων, καθώς και οι μέχρι και Β’ βαθμού συγγενείς αυτών.

 

3.   ΔΙΑΡΚΕΙΑ INSTANT WIN ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 12/12/2022 ώρα 09:00 (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την Τρίτη 31/01/2023 ώρα 23:59 (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.

 

4.   ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Έκαστος Διαγωνιζόμενος δύναται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό εφ ‘όσον προβεί στην αγορά ενός από τα Χριστουγεννιάτικα προωθητικά πακέτα SoSKin από επιλεγμένα σημεία πώλησης. Όλα τα Χριστουγεννιάτικα προωθητικά πακέτα SoSKin, που αναφέρονται κάτωθι περιέχουν ένα κουπόνι με δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό:

-           HYDRA REPAIR SET

-           HYDRA GLOW SET

-           SUPER LIFT SET 

Το κάθε κουπόνι έχει ειδική επιφάνεια «ΞΥΣΤΟ» η οποία αποκαλύπτει εάν ο καταναλωτής έχει κερδίσει κάποιο από τα ΔΩΡΑ της Παραγράφου 6. Σε κάθε πακέτο δώρου αντιστοιχεί 1 κουπόνι, σε δύο πακέτα δώρου 2 κουπόνια κ.ο.κ. .

Αν ο καταναλωτής έχει ένα από τα τυχερά προκαθορισμένα κουπόνια που κερδίζουν στο τότε ενημερώνεται αυτόματα με την ένδειξη κάτω από την επιφάνεια του ΞΥΣΤΟ.

 

5.   ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ανάδειξη των νικητών του διαγωνισμού γίνεται άμεσα με το ξύσιμο της ειδικής επιφάνειας του κάθε κουπονιού. Ξύνοντας την ειδική επιφάνεια αποκαλύπτονται τα εξής:

-        ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!! ΚΕΡΔΙΣΕΣ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

-        ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!! ΚΕΡΔΙΣΕΣ ΜΙΑ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΞΙΑΣ 20€

-        ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙΣ ΕΣΥ!

Τα τυχερά κουπόνια, αριθμούν δύο (2) για το ταξίδι στο Παρίσι και εικοσιπέντε (25) για την δωροεπιταγή των €20. Oι σειριακοί μοναδικοί αριθμοί για τα δύο (2) ταξίδια στο Παρίσι και εικοσιπέντε (25) για την δωροεπιταγή των €20 έχουν κατατεθεί με την υπ’ αριθμόν 7617 συμβολαιογραφική πράξη της 14 Δεκεμβρίου 2022 στον συμβολαιογράφο Αθηνών, Κωνσταντίνο Οικονόμου, Σκουφά 30 & Βουκουρεστίου, 3ος Όροφος, Αθήνα – Κολωνάκι σε σφραγισμένο φάκελο.

 

6.     ΔΩΡΑ

i.                Δύο (2) νικητές κερδίζουν:

o   Ταξίδι στο Παρίσι, για δύο (2) άτομα, για δύο (2) διανυκτερεύσεις, με αεροπορικά μετ’ επιστροφής και διαμονή σε ξενοδοχείο τριών (3) αστέρων

 

ii.              Εικοσιπέντε (25) νικητές κερδίζουν:

o   Από 1 δωροεπιταγή αξίας 20€ για προϊόντα SoSkin που μπορούν να εξαργυρώσουν στα σημεία αγοράς των εν λόγω προωθητικών πακέτων

 

Το Ταξίδι στο Παρίσι μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και την 18/12/2023, βάσει διαθεσιμότητας των αεροπορικών και των ξενοδοχείων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στις ημερομηνίες που επιθυμεί κάποιος νικητής να κάνει χρήση του Δώρου, θα προταθούν από το ταξιδιωτικό γραφείο νέες ημερομηνίες διαθεσιμότητας. Επιπλέον στα πακέτα ταξιδιών περιλαμβάνονται ΦΠΑ και νόμιμοι τοπικοί φόροι. Τα Δώρα θα πρέπει να αξιοποιηθούν το χρονικό διάστημα όπου θα υπάρχει διαθεσιμότητα των ξενοδοχείων αποκλειστικά. Οι νικητές θα πρέπει να κατέχουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για το ταξίδι τους επικαιροποιημένα τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες πριν την ημερομηνία του προγραμματισμένου ταξιδιού. Για τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων για το ταξίδι αλλά και πιθανού κόστους αυτών, ευθύνη φέρει μόνο ο νικητής.

Οι νικητές πρέπει να παρέχουν στον ταξιδιωτικό πράκτορα, αντίγραφο των επίσημων εγγράφων για επαλήθευση σωστής αναφορά του ονόματος τους. Οι νικητές πρέπει να έχουν αποδεχτεί και προγραμματίσει τα Δώρα τους εντός τριάντα (30) ημερών πριν την ημερομηνία αναχώρησής τους, βάσει διαθεσιμότητας των ξενοδοχείων.

Από τη στιγμή που τα ονόματα και οι ημερομηνίες του ταξιδιού έχουν οριστεί και προγραμματιστεί δεν είναι δυνατή η αλλαγή τους.

Από τις ημερομηνίες διαθεσιμότητας και προγραμματισμού του ταξιδιού εξαιρούνται οι κάτωθι:

 

01/01/2023-09/01/2023

Πρωτοχρονιά / Θεοφάνεια

24/02-28/02/2023

Καθαρά Δευτέρα

23/03/2023-27/03/2023

25η Μαρτίου

10/04/2023-16/04/2023

Πάσχα

02/06/2023-06/06/2023

Αγίου Πνεύματος

26/10/2023-30/10/2023

28η Οκτωβρίου

18/12/2023-31/12/2023

Χριστούγεννα / Πρωτοχρονιά

 

 

7.    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ

Εφόσον ο καταναλωτής διαθέτει τυχερό κουπόνι που κερδίζει θα πρέπει να καλέσει στην διοργανώτρια εταιρία, να δηλώσει τα στοιχεία του και να έρθει σε συνεννόηση για την παραλαβή του δώρου. Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρίας είναι:

ISO PLUS ΑΕ

Συγγρού 236, 17672, Καλλιθέα

Τ: 2109579707

Email: info@iso-plus.gr

 

Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα ζητούνται από όλους τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λ.π.), προκειμένου να μπορεί να γίνει η παράδοση των δώρων.

 

Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, κατά την διακριτική της ευχέρεια για να διαπιστώσει την ταυτοπροσωπία σε περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο.

 

Τα στοιχεία των νικητών θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, στην επίσημη ιστοσελίδα του Διοργανωτή www.soskin.gr, μέσω ανάρτησης (post-note) στο Διαδικτυακό Τόπο https://www.facebook.com/soskingreece (επίσημη σελίδα Διοργανωτή στο facebook).

 

Μετά την παρέλευση 14 ημερών από την ημέρα ειδοποίησης ενός νικητή, σε περίπτωση μη επικοινωνίας αυτού και μη δήλωσης αποδοχής του δώρου ή μη διεκδίκησης του για οποιοδήποτε λόγο ή άρνησης παραλαβής του δώρου ή σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής χάνει το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου και το δώρο απόλλυται.

Καθ’ όλο τον χρόνο μέχρι την παραλαβή των επάθλων, ο Διοργανωτής δικαιούται οποτεδήποτε να ελέγξει εάν ο νικητής πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό, σύμφωνα με τους Όρους που έχουν ανακοινωθεί και αναρτηθεί. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο νικητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλούμενα στην αίτηση συμμετοχής στοιχεία ήταν ψευδή ή ανακριβή, ο Διοργανωτής θα αποκλείει το συγκεκριμένο πρόσωπο από τη διαδικασία, το δε έπαθλό του θα χορηγείται ή θα ακυρώνεται κατά τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο.

Όλα τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορούν να πωληθούν ή να εξαργυρωθούν, ενώ τα δώρα δεν αντικαθίστανται με άλλα αντικείμενα.

 

8.   ΕΥΘΥΝΗ

Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου του, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, για λόγους ανωτέρας βίας, τεχνικών προβλημάτων, μη αποδοχής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εσφαλμένου τρόπου αποστολής της αίτησης συμμετοχής, ή εντός της σφαίρας ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα μηνύματα: α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη του της αίτησης συμμετοχής β) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στη μεταφορά και παράδοση του δώρου ή για τυχόν ματαίωσή της για λόγους που οφείλονται σε ανωτέρα βία (π.χ. πτώχευση/λύση και εκκαθάριση της συνεργαζόμενης επιχείρησης ή άλλο παρόμοιο).

Ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με τον νικητή στην περίπτωση δήλωσης λανθασμένων στοιχείων ή στοιχείων που είναι ελλιπή, ή λόγω αδυναμίας εντοπισμού του, καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωσή του ή λόγω επίδειξης εκ μέρους του αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου του, εντός των προθεσμιών της παραγράφου 7.

Ο Διοργανωτής, οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

 

9.   ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διοργάνωση του παρόντος διαγωνισμού έχει ως κύριο σκοπό τη διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων και προωθητικών πακέτων SoSkin στο καταναλωτικό κοινό  και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δημοσιοποίηση αυτών πανελλαδικά, αλλά και στα ΜΜΕ. Κατ’ επέκταση η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την αποδοχή, εκ μέρους των συμμετεχόντων, του ως άνω σκοπού και αποδοχής δημοσιοποίησης ορισμένων προσωπικών δεδομένων και στοιχείων τους, προς εκπλήρωση του ως άνω σκοπού. 

Η αποδοχή των όρων του παρόντος, η συμμετοχή, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στον διαγωνισμό καθώς και η συμμετοχή, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στην κλήρωση συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των συμμετεχόντων προς τη Διοργανώτρια προκειμένου η τελευταία να προβαίνει, κατά την εύλογη αυτής κρίση,  για τους σκοπούς του παρόντος στην ανακοίνωση ή/και δημοσίευση του ονόματος τους.

 

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες συναινούν στο να επεξεργαστεί ή/ και διαβιβάσει η Διοργανώτρια τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

 

Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους, παρέχουν στη Διοργανώτρια τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τον Ν. 3471/2006 και ως αυτοί θα ισχύουν κάθε φορά, για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό, πλέον των ως άνω και για τη λήψη ενημερωτικών email, επιστολών, SMS σχετικά με τα προϊόντα, υπηρεσίες και εκδηλώσεις της Διοργανώτριας, με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση τους για τις δραστηριότητες, υπηρεσίες και προϊόντα  της. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά email, μπορείτε να διαγραφείτε από την λίστα αποδεκτών  της ανά πάσα στιγμή. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται σε κάθε email. Έπειτα θα ακολουθήσετε τη διαδικασία διαγραφής ή μπορείτε να μας στείλετε την ανάκληση της συγκατάθεσής σας για τη λήψη του ενημερωτικού email (γνωστοποίηση αποχώρησης) μέσω email.

 

Τα στοιχεία και τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα παραμείνουν προς φύλαξη, σύμφωνα με τα εξής χρονοπλαίσια:

-        Τα προσωπικά δεδομένα των επιτυχόντων στο διαγωνισμό θα τηρούνται για μία δεκαετία, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας  που είναι αναγκαίο χρονικό όριο εκ του νόμου για την διαφύλαξη τυχόν νομικών αξιώσεων και διενέξεων  καθώς και φορολογικών ελέγχων.

-        Τα προσωπικά δεδομένα των μη επιτυχόντων υποψηφίων θα διαγράφονται μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας κλήρωσης, και πάντως εντός μηνός από το πέρας αυτής.

 

Τα τυχόν δοθέντα email, και μόνο, αμφοτέρων των κατηγοριών, θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται, για τους ως άνω αναφερόμενους επικοινωνιακούς λόγους, μέχρις ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ως αναφέρεται ανωτέρω.

 

Τα στοιχεία που μας παρέχετε θα παραμείνουν στο διακομιστή μας στην Ελλάδα, και πρόσβαση σε αυτά θα έχουν μόνο πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο της Διοργανώτριας και µόνον κατ’ εντολή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

 

H Διοργανώτρια δε θα αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει σε τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προσωπικά σας δεδομένα, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται ανωτέρω, εκτός και αν απαιτείται ρητά από τη νομοθεσία.

 

Δικαιούστε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε και σας αφορούν, όπως επίσης να υποβάλλετε παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή αιτήματα, να ζητήσετε την επικαιροποίηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας να αιτηθείτε διαγραφής αυτών. Για να δείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας μέσω email στο gdpr@iso-plus.gr ή  στο τηλέφωνο +30 210 95 79 707 (εσωτ. 1121).

 

Παρόλο που η Διοργανώτρια χρησιμοποιεί εύλογα μέτρα για την προστασία από ιούς και άλλα επιβλαβή στοιχεία, η φύση του Διαδικτύου είναι τέτοια ώστε είναι αδύνατο να διασφαλιστεί ότι τα e-mails, τα οποία ενδέχεται να σταλούν από εμάς, δεν θα περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Η Διοργανώτρια εξασφαλίζει την κρυπτογραφημένη μετάδοση των δεδομένων της και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέσο για την ασφαλή μετάδοση και αποθήκευση αυτών. 

 

10. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως ενδεικτικώς να μεταθέσει ή να τροποποιήσει το διάστημα διεξαγωγής του, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης ή διαφορετικής αξίας, σύμφωνα με την κρίση του, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο χωρίς πρότερη ειδοποίηση η επεξήγηση προς τους συμμετέχοντες, παρά μόνον με την υποχρέωση να ενημερώσει  άμεσα τους υπεύθυνους της ιστοσελίδας www.soskin.gr.

 

11.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

12.  ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και την παραίτηση των διαγωνιζομένων από οποιοδήποτε δικαίωμα προσβολής τους για οποιονδήποτε λόγο.